Naš specijalistički tim

Tim zaposlenih sačinjavaju:

 • Dr Vladimir Dašić internista kardiolog, edukovan za rad UZ srca, karotida, perifernih krvnih sudova, abdomena i bubrega, zaposlen na odeljenju kardiologije Opšte bolnice Vršac, zamenik načelnika
 • Dr Igor Stojanovski internista kardiolog, edukovan za rad UZ srca, karotida, perifernih krvnih sudova, zaposlen na odeljenju kardiologije Opšte bolnice Vršac, šef koronarne jedinice
 • Dr Olivera Vasilić Kokotović, internista endokrinolog, načelnik odeljenju nefrologije sa endokrinologijom Opšte bolnice Vršac
 • Dr Ljubinka Gligorić Barbirović, internista, edukovana za rad UZ srca
 • Dr Daniela Stanišić, internista kardiolog, načelnik odeljenja kardiologije Opšte bolnice Vršac
 • Dr Monika Adam, internista kardiolog
 • Dr Jon Omoran, internista kardiolog
 • Prof. Dr Slobodan Obradović, internista kardiolog, načelnik kardiologije VMA
 • Asistent Dr Srđan Bošković, internista kardiolog, načelnik koronarne jedinice IKVB Dedinje
 • Dr Dejan Kojić, internista kardiolog, elektrofioziolog i aritmolog, IKVB Dedinje
 • Dr Speranca Guculj, internista endokrinolog
 • Dr Milena Dašić, ginekolog akušer
 • Dr Aleksandar Krese, ginekolog akušer
 • Dr Vanja Cvetković, ginekolog akušer
 • Dr Florina Ranković, ginekolog
 • Dr Milivoj Višacki, internista pulmolog
 • Dr Dragica Tintor, internista nefrolog
 • Dr Milena Bužek, internista nefrolog
 • Dr Danilo Mitrović, infektolog virusolog
 • Dr Goran Vešović, radiolog, edukovan za rad UZ abdomena, bubrega, prostate, mokraćnih puteva, štitne žlezde, karotidnih krvnih sudova, periferije, mišićno zglobnog sistema
 • Dr Silvija Marton, radiolog, edukovana za rad UZ abdomena, bubrega, prostate, mokraćnih puteva, štitne žlezde, karotidnih krvnih sudova, periferije, mišićno zglobnog sistema
 • Dr Oktavijan Otonoga, radiolog
 • Dr Zdravko Vulić, ORL specijalista
 • prim Dr Ljiljana Mihajlovski, neuropsihijatar
 • Dr Predrag Đumić, neuropsihijatar
 • Dr Stevan Jokić, neuropsihijatar
 • Dr Adela Suru, psiholog
 • Dr Mihael Đačić, neurolog
 • Dr Dragan Cukanić, internista, edukovan za rad UZ abdomena , bubrega, endoskopskih procedura
 • Dr Verica Zorić, internista gastroenterolog
 • Dr Nemanja Nenezić, internista endokrinolog, VMA
 • Dr Valentin Krese, urolog
 • Dr Grigorije Almažan, urolog
 • Dr Sanja Sitek, urolog
 • Dr Josif Mirku, urolog
 • Dr Nikola Dolovac, hirurg onkolog
 • Dr Rajna Dušanov, nutricionista
 • Dr Slavko Dušanov, pedijatar, edukovan za rad pedijatrijskog UZ srca
 • Dr Dragan Nackov, pedijatar
 • Dr Kosta Đorđev, internista nefrolog
 • Dr Milena Guteša Bužek, internista nefrolog
 • Dr Stela Roman, dermatovenerolog
 • Stručni konsultanti sa Instituta za KVB Dedinje i VMA

Tim sestara:
Ljiljana Jovanović, Danijela Popović, Olivera Maksimović, Dokljanov Biljana, Stamenković Tamara, Dijana Kutrički, Kristina Brezičanin